Aktuální informace

Brusnický tunel

Aktuální dopravní situace v DIC

Dejvický tunel

Aktuální dopravní situace v DIC

Bubenečský tunel

Aktuální dopravní situace v DIC

Intenzity dopravy 24 týdnů po zprovoznění

Intenzity dopravy 21 týdnů po zprovoznění

Intenzity dopravy 19 týdnů po zprovoznění

Vývoj intenzit dopravy po měsících 01.2016

Uzávěra Brusnického a Dejvického tunelu 6.2.-7.2.2016

Tvorba rampouchů v tunelu 19.1.2016

Sumarizace počtu vozidel v TKB

Intenzity dopravy 15 týdnů po zprovoznění

Intenzity dopravy v době vánočních prázdnin

Menu