Respektujte proměnné dopravní značení

DÁVEJTE ZA VOLANTEM POZOR!

V pražských tunelech je instalováno proměnné dopravní značení, které umožňuje dynamicky reagovat na aktuální dopravní situaci. V případě zaznamenání mimořádné události v tunelu (dopravní nehoda, zastavení vozidla, chodec v tunelu, pomalé vozidlo, kouř, předmět na vozovce…) může dojít ke snížení maximální povolené rychlosti ze 70 km/h na 50 km/h, respektive 30 km/h, uzavření jízdního pruhu popř. celého tunelu. Při jízdě je tak nutné sledovat dopravní značení a nejezdit po paměti!

V TUNELECH DBEJTE
NA POVOLENOU RYCHLOST

Nejvyšší povolená rychlost v tunelech se může měnit dle dopravní situace. Kamery sledují kromě rychlosti i celý prostor tunelu, včetně dodržování minimální vzdálenosti mezi vozidly. Videodetekční systém dispečera dále automaticky upozorní na kolonu, nehodu, chodce v tunelu či překážku na vozovce.

RESPEKTUJTE PRUHOVOU
SIGNALIZACI

Na vícepruhových komunikacích, zejména právě v silničních tunelech, je provoz řízen pruhovou signalizací. Aby nebylo nutné uzavírat celý tunel, je možné po nehodách a při drobných opravách uzavírat jednotlivé pruhy. Červený křížek znamená zákaz vjezdu vozidel do jízdního pruhu, zelená šipka volný vjezd do jízdního pruhu a žlutá šipka povinnost opustit jízdní pruh ve vyznačeném směru.

INFORMACE
O MIMOŘÁDNÉ SITUACI

Informace o mimořádných situacích v tunelu může dispečink sdělovat řidičům prostřednictvím proměnných informačních tabulí či přes rádiové vysílaní ČRo1 Radiožurnál s důležitými hlášeními. Proměnné tabule jsou umístěny vždy po několika stech metrech. V běžném provozu slouží jako doplněk směrového dopravního značení, v mimořádné situaci mohou např. na požár v další části tunelu reagovat zobrazením nápisu Opusťte tunel doprovázeným na stranách tunelu blikajícími žlutými světly a nápisy Vypněte motor. Řidiče varují a navigují i při dalších mimořádnostech.

Hlavní město Praha vydalo k tematice dodržování pravidel silničního provozu při jízdě silničním tunelem informační brožuru, kterou je možné také stáhnout ve formátu PDF.

Padesát není sedmdesát!! Neriskujte pokutu, sledujte pozorně dopravní značení!