Celospolečenské přínosy

POUZE SROVNÁNÍ TRASY PRAHA 8 – PRAHA 5 PŘED A PO UVEDENÍ STAVBY DO ZKUŠEBNÍHO PROVOZU

30,1 mil. vozidel v tunelu místo na povrchových komunikacích.
Nejméně 290 let za rok ušetřili celkem řidiči po roce provozu.
44 hodin ušetřil za rok každý, kdo tunel používá 2x denně.
Až o 15% méně imisí NO2 v ulici V Holešovičkách.
Úspora až 7 200 l pohonných hmot denně.
10x snížení ztrát v případě nehodovosti (povrch x trasa v tunelu).
Úspora 7,24 t NOx / rok oproti stavu před zprovozněním TKB.
Úspora 15,1 t CO / rok oproti stavu před zprovozněním TKB.
Cca 1.000.000,- Kč / den v rámci celospolečenských přínosů (úspora PHM, úspora času, snížení nehodovosti, snížení imisí).

Roční shrnutí

ZKUŠENOSTI A ZÁVĚRY PO ROCE ZKUŠEBNÍHO PROVOZU TUNELOVÉHO KOMPLEXU BLANKA

 • Zkušenosti z dosavadního období zkušebního provozu prokazují, že dílo je po stavební i technologické stránce navrženo a provedeno řádně, nebyly zaznamenány žádné významnější komplikace, byly potvrzeny předpoklady projektu.
 • Zprovoznění TKB nemělo za následek zvýšení celkového objemu automobilové dopravy v Praze, neboť dopravní výkony (ujeté vozokilometry) na celé pražské komunikační síti zůstaly prakticky beze změny.
 • Přesměrováním části cest do souvislé tunelové trasy Mrázovka – Strahovský tunel – TKB se významně snížil počet vozidel vjíždějících do širší oblasti centra, kde podle sčítání na centrálním kordonu poklesl počet vjíždějících vozidel o 13 000 za den, tj. o 4,5 % méně ve srovnání s předcházejícím rokem.
 • K nárůstu provozu došlo i v navazujících sběrných komunikacích: na ulicích Patočkova, V Holešovičkách a Povltavská – komplikace v dopravě se řeší.
 • Naopak výrazněji se snížil provoz na ulicích, odkud se část dopravy přesunula do tunelu: na ulicích Milady Horákové, Veletržní, Chotkova, nábřeží Kapitána Jaroše, Argentinská, na průjezdu Malou Stranou, Hlávkově mostu, na Wilsonově u Hlavního nádraží.
 • Podrobné vyhodnocení celého roku zkušebního provozu bude provedeno v průběhu 4. čtvrtletí 2016.

Základní data

VYBRANÉ ÚDAJE O ZKUŠEBNÍM PROVOZU TKB
K 31.8.2016

 • Počet dní zkušebního provozu 348
 • Počet vozidel, která použila tunely 28,6 mil. (k 19.9.2016 předpoklad 30,1 mil. Kč)
 • První milion vozidel 3.10.2015
 • Prvních 10 mil. vozidel 28.1.2016
 • Prvních 20 mil. vozidel 25.5.2016
 • Maximální denní intenzita 94,5 tis. (Brusnický tunel 12.7.2016)
 • Minimální denní intenzita 21 tis. (Bubenečský tunel 1.1.2016)
 • Dopravní nehody se zraněním 4 (1.10.2015, 1.11.2015, 4.3.2016 a 2.8.2016)
 • Zastavení vozidla pro poruchu 333
 • Překračování max. povolené rychlosti cca 2400 vozidel / měsíc (řešeno v přestupkovém řízení)
 • Kuriózní zastavení vozidla: 19.11.2015 řidič zjistil, že mu v tunelu nefunguje navigace a telefonoval výrobci o radu
 • Trestuhodné chování: 21.12.2015 vstoupily do prostoru Brusnického tunelu 2 chodkyně s kočárkem
 • Celkový počet dopravních nehod 62 (až 4x méně oproti povrchové komunikační síti)
 • Zastavení vozidel pro nedostatek PHM 53
 • Zvířata na komunikaci v tunelu: zajíc, liška, lasička (Bubenečský tunel)

Prezentace k ukončenému roku zkušebního provozu TKB