Blanka sází stromy

V návaznosti na jednotlivá rozhodnutí o kácení zeleně bylo v rámci Tunelového komplexu Blanka postupně odstraněno 16473,8 m2 keřů (většinou nekvalitní náletová zeleň v prostoru u křižovatky ulic Patočkova a Myslbekova a na neudržovaných plochách v Troji) a pokáceno 354 stromů. V rámci sadových úprav pak bylo vysázeno celkem 17055,20 m2 keřů a 732 ks stromů. Práce byly ukončeny na konci roku 2018 na území Prahy 6 a Praha-Troja, výsadbou 483 ks stromů.