Dotazy

Pokud máte dotazy týkající se průběhu a vyhodnocení zkušebního provozu (2015-2019), můžete využít uvedený e-mail.

Dotazy přijaté touto cestou zpracováváme bez odkladu. Ve většině případů trvá předání odpovědi nejdéle 48 hodin, ale mohou nastat výjimky. Pokud dotaz vyvolá například ověření nebo kontrolní analýzu dat, může zpracování odpovědi trvat několik dnů či týdnů.

Rádi bychom upozornili, že není účelem tohoto webu poskytovat zdůvodnění například pro aktuálně nastavenou světelnou signalizaci. Řízení dopravy na komunikacích v Praze je prováděno jako celek, a regulace dopravy na Městském okruhu i na přilehlých komunikacích je jeho integrální součástí. Zároveň upozorňujeme, že zprávy odporující dobrým mravům ponecháváme bez reakce. Děkujeme za pochopení.