Pro řidiče

BRUSNICKÝ TUNEL

Vede od křižovatky Malovanka do křižovatky Prašný most. Celková délka úseku je 1,4 km. Barva vodicího pruhu v obkladu je oranžová.

DEJVICKÝ TUNEL

Začíná v křižovatce Prašný most a pod třídou Milady Horákové až na Letnou. Celková délka úseku je 1,0 km. Barva vodicího pruhu v obkladu je fialová.

BUBENEČSKÝ TUNEL

Od křižovatky Letná vede pod Stromovku, Císařský ostrov, Vltavu a potom podél řeky až k trojskému portálu. Celková délka úseku je 3,09 km. Barva vodicího pruhu v obkladu je tmavě modrá.

VJEZD NÁKLADNÍCH VOZIDEL

Do tunelů je zakázán vjezd nákladních automobilů, jejichž celková hmotnost přesahuje 12 tun, do levého jízdního pruhu je zakázán vjezd nákladních automobilů. V exitech Letná (U Vorlíků) je zakázán výjezd nákladních automobilů, jejichž celková hmotnost přesahuje 6 tun.

PŘEPRAVA NEBEZPEČNÝCH NÁKLADŮ

Tunely jsou zařazeny do kategorie E podle dohody ADR, to znamená, že je zakázán vjezd vozidel přepravujících všechny nebezpečné věci jiné než UN 2919, 3291, 3331 a 3373. Vjezdy do tunelů jsou označeny příslušnými zákazovými dopravními značkami zákaz vjezdu vozidel přepravujících nebezpečný náklad a dodatkovými tabulkami uvádějícími písmeno E.

PRAKTICKÝ RÁDCE PRO ŘIDIČE

Veškeré aktuální mapy i GPS navigace obsahují Tunelový komplex Blanka se všemi vjezdy a výjezdy.

KŘIŽOVATKA MALOVANKA

Výjezd 1 (výjezdová rampa z tunelu od Troje)
Břevnov, Strahov, Bílá Hora, Nemocnice Motol, Karlovy Vary (R6), Pohořelec, Ořechovka, Ústřední vojenská nemocnice, Pražský hrad

KŘIŽOVATKA PRAŠNÝ MOST

Výjezd 1 (z tunelu od Břevnova)
Hradčanská, Staré Město, Malá Strana

Výjezd 2 a 3 (z tunelu od Troje)
Dejvice, Bubeneč, Vítězné náměstí, Nádraží Praha-Dejvice, Stadion Juliska, ČVUT, Roztoky u Prahy, Suchdol, Ořechovka, Střešovice, Pražský hrad

KŘIŽOVATKA U VORLÍKŮ (LETNÁ)

Směr 1 (z obou výjezdů)
Letná, Letenské náměstí, Letenská pláň, Stadion AC Sparta, Královská obora – Stromovka, Národní technické muzeum

Směr 2 (z obou výjezdů)
Špejchar, Hradčanská, Dejvice

KŘIŽOVATKA TROJA

Výjezd 1 (výjezd hlavní portálem tunelu)
Prosek, Letňany, Libeň, Teplice (D8), FN Bulovka

Výjezd 2 (výjezdovou rampou z tunelu)
Holešovice, Troja, Trojský zámek, ZOO Praha, Botanická zahrada Praha, nádraží Praha-Holešovice

Hlavní město Praha vydalo k datu zprovoznění přehledného Rádce pro řidiče. Dokument je možné také stáhnout ve formátu PDF.

DÁVEJTE ZA VOLANTEM POZOR!

V pražských tunelech je instalováno proměnné dopravní značení, které umožňuje dynamicky reagovat na aktuální dopravní situaci. V případě zaznamenání mimořádné události v tunelu (dopravní nehoda, zastavení vozidla, chodec v tunelu, pomalé vozidlo, kouř, předmět na vozovce…) může dojít ke snížení maximální povolené rychlosti ze 70 km/h na 50 km/h, respektive 30 km/h, uzavření jízdního pruhu popř. celého tunelu. Při jízdě je tak nutné sledovat dopravní značení a nejezdit po paměti!

V TUNELECH DBEJTE
NA RYCHLOST

Nejvyšší povolená rychlost v tunelech se může měnit dle dopravní situace. Kamery sledují kromě rychlosti i celý prostor tunelu, včetně dodržování minimální vzdálenosti mezi vozidly. Videodetekční systém dispečera dále automaticky upozorní na kolonu, nehodu, chodce v tunelu či překážku na vozovce.

RESPEKTUJTE PRUHOVOU
SIGNALIZACI

Na vícepruhových komunikacích, zejména právě v silničních tunelech, je provoz řízen pruhovou signalizací. Aby nebylo nutné uzavírat celý tunel, je možné po nehodách a při drobných opravách uzavírat jednotlivé pruhy. Červený křížek znamená zákaz vjezdu vozidel do jízdního pruhu, zelená šipka volný vjezd do jízdního pruhu a žlutá šipka povinnost opustit jízdní pruh ve vyznačeném směru.

Padesát není sedmdesát!!
Neriskujte pokutu, sledujte pozorně dopravní značení!

Hlavní město Praha vydalo k tematice dodržování pravidel silničního provozu při jízdě silničním tunelem informační brožuru, kterou je možné také stáhnout ve formátu PDF.