Dopady projektu

DOPRAVA

Informace o intenzitách dopravy v tunelech i na povrchové komunikační síti.

HLUK

Informace o měření hluku ve vybraných lokalitách v souvislosti se zkušebním provozem.

IMISE

Informace o měření imisí do ovzduší v souvislosti se zkušebním provozem.

Dva roky zkušebního provozu TKB