Blankou projelo 50 milionů vozidel

Ke dni 11. dubna 2017 projelo tunelovým komplexem Blanka 50 milionů vozidel.
Stalo se tak po celkem 571 dnech zkušebního provozu, tunelový komplex byl zprovozněn 19. září 2017.

0
vozidel za 571 dnů zkušebního provozu