BLANKOU TO NEKONČÍ

Již tři roky slouží Tunelový komplex Blanka řidičům. Severozápadní segment Městského okruhu, jehož je komplex tunelů součástí, je ale pouze dílem nadřazeného komunikačního systému hlavního města. Další, aktuální připravovanou částí, je soubor staveb Městského okruhu a Libeňské spojky.

Po třech letech zkušebního provozu byly učiněny významné dílčí kroky k dokončení Městského okruhu jako celku. Radní hlavního města Prahy na konci srpna schválili výběr projektantů, jejichž úkolem bude vyhotovit Dokumentaci k Územnímu Rozhodnutí (DÚR) včetně zajištění inženýrské činnosti k získání územního rozhodnutí pro dokončení Městského okruhu (MO).

„Je to zásadní krok k dokončení Městského okruhu, který Praha zoufale potřebuje. Při otevírání Tunelového komplexu Blanka jsem mluvil o tom, že je to potřebná stavba, ale bez napojení je zároveň sirotkem. Nyní jsme se přiblížili k tomu, aby okruh byl skutečně okruhem a mohl sloužit Pražské dopravě,“ řekl náměstek primátorky pro dopravu, sport a volný čas Petr Dolínek, který zároveň zdůraznil, že příprava projektu bude probíhat ve spolupráci s dotčenými městskými částmi a občany.

Předmětem veřejné zakázky bylo vyhotovení DÚR k realizaci celé zbývající části městského okruhu v úseku Pelc-Tyrolka – Balabenka – Štěrboholská radiála, a to včetně realizace funkčně neoddělitelné stavby Libeňské spojky. Soubor staveb severovýchodní části MO tvoří následující stavby hl. m. Prahy:

  • Městský okruh, stavba číslo 0094 v úseku Balabenka – Štěrboholská radiála (5,7 km)
  • Městský okruh, stavba číslo 0081 v úseku Pelc Tyrolka – Balabenka (3,2 km)
  • Libeňská spojka, stavba číslo 8313 v úseku U Kříže – Vychovatelna (1,4 km)

Celková délka trasy souboru staveb je 10,3 km, z toho cca 5 km v ražených a hloubených tunelech. Jedná se o směrově rozdělenou místní sběrnou komunikaci o dvou jízdních pruzích v každém směru. Předmětný úsek tvoří cca 30 % z celkové délky 32 km Městského okruhu. Zahájení prací na dokumentaci k územnímu řízení se předpokládá do konce roku 2018

Odkaz na Usnesení Rady hlavního města Prahy