Blankou to nekončí

Již více než dva roky slouží Tunelový komplex Blanka řidičům. Severozápadní segment Městského okruhu, jehož je komplex tunelů součástí, je ale pouze dílem nadřazeného komunikačního systému hlavního města. Další, aktuální připravovanou částí, je tzv. Radlická radiála, respektive její dostavba v úseku Jihozápadní město – Smíchov. Pokud Vás tento projekt zajímá, mohli jste se o něm dozvědět více na veřejné prezentaci.