Čtyři roky zkušebního provozu

Přesně před čtyřmi lety v sobotu 19. září 2015 byl zahájen zkušební provoz tunelového komplexu Blanka. Od té doby jím projelo již přes 135 milionů aut, což dále potvrzuje význam projektu pro dopravu v Praze. Celý objekt byl během této doby důsledně monitorován a naměřené výsledky dokazují, že stavební objekty fungují správně podle předpokladů projektu.

Zajímavá fakta z provozu

Kolik řidičů tunel Blanka denně využívá?

Tunely denně využívá téměř 100 000 řidičů (průjezd alespoň jedním z tunelů).

Kolik jím dosud projelo aut?

Celkem alespoň jeden z tunelů použilo 135 000 000 vozidel.

Kde zlepšil dopravní situaci a kde zhoršil?

Zlepšení nastalo v ulicích Milady Horákové, Veletržní, nábřeží kapitána Jaroše, nábřeží Ludvíka Svobody, Nuselský most, Argentinská a Rohanské nábřeží. Co je důležité, že se jedná o snížení trvalé a nedochází ke zpětnému nárůstu počtů vozidel na původní hodnoty.

V podstatě beze změny je stav v ulicích Evropská a Resslova

Ke zhoršení došlo v ulicích Patočkova a V Holešovičkách. V ulici V Holešovičkách došlo sice k nárůstu vozidel cca o třetinu, ale byly odstraněny významné ranní kolony, čím i přes nárůst intenzit dopravy došlo ke snížení imisí oxidů dusíku, oproti stavu před zprovozněním TKB.

Nejčastější komplikace v tunelu a kuriozity

Překračování maximální povolené rychlosti v tunelu: měsíčně cca 1 500 vozidel (pokuty).

Nedodržování proměnného dopravního značení: například červené kříže zakazující jízdu v jízdním pruhu (jeho uzavření z důvodu nehody apod.)

Chodci v tunelu: již více než 300 osob (pokuta)

Kuriózní zastavení vozidla: 19. 11. 2015 řidič zjistil, že mu v tunelu nefunguje navigace a telefonoval výrobci o radu.

Trestuhodné chování: 21. 12. 2015 vstoupily do prostoru Brusnického tunelu dvě chodkyně s kočárkem!

Zvířata v tunelu: liška, zajíc, kuna, pes, kočka a kachny (a samozřejmě holubi).

Od 1. listopadu 2018 je v tunelovém komplexu Blanka pokrytí signálem čtyř stanic rádia: Český rozhlas 1 – Radiožurnál, Rádio Impuls, Rádio City a Rádio Blaník.

Kuriózní události a zajímavosti:

  • Kolem půl osmé ráno byla v nouzovém zálivu tunelu detekována stojící dodávka. Na místo byla vyslána operátorem dopravy hlídka PČR, která po příjezdu na místo zjistila, že řidič vozidla byl unavený, a proto zde zastavil a usnul. Hlídkou byl následně poučen o nutnosti vyjet mimo tunel.
  • V Bubenečském tunelu bylo systémem detekováno stojící osobní vozidlo. Videodohledem obsluha tunelu zjistila, že se na místě nachází hlídka městské policie, což bylo následně ověřeno přes linku 156. Na místě hlídka našla na chodníku odloženou kočku, kterou následně naložila a odvezla mimo tunel.
  • Videodetekčním systémem bylo zjištěno stojící vozidlo, jehož řidič se snažil chytit psa pobíhajícího tunelem. Náhodně projíždějící vůz městské policie u zaběhlého psa zastavil. Zvíře bylo hlídkou z tunelu vyvedeno. Prověřením zpětného záznamu z kamer bylo zjištěno, že pes do tunelu vběhl sám z nedalekého parku.
  • V Bubenečském tunelu ve směru Břevnov bylo detekováno stojící vozidlo. Dle kamerového videodohledu řidič vozidla prováděl mechanické chlazení motoru otevíráním a zavíráním přední kapoty vozidla. Po ochlazení se s vozidlem rozjel a pokračoval dále. Následně zastavil v zálivu na začátku Dejvického tunelu a prováděl tutéž činnost. Poté se opět rozjel a na odstavné ploše mezi Brusnickým a Strahovským tunelem mimo tunel dochladil vozidlo a poté odjel.
  • Na linku 158 byl nahlášen pohyb osob na koloběžkách v TKB. Osoby nalezeny videodohledem na chodníku a vyzvány tunelovým rozhlasem, aby se vrátily zpět a opustily tunel. Výzvy ihned uposlechly a vyjely po chodníku ven z tunelu.
  • Videodetekčním systémem zaznamenán pohyb chodce, který prošel Brusnickým tunelem od Malovanky na Prašný most a vyšel z tunelu vjezdovou rampou zpět na ulici Milady Horákové. Zde byl zadržen hlídkou PČR. Hlídka zjistila, že se jedná o zmateného japonského turistu a odvezla jej na hotel.
  • Od začátku zkušebního provozu do konce letošního srpna se v TKB stalo 372 nehod s hmotnou škodou a dalších 17 nehod se zraněním.
  • První týden v červnu byl proveden jubilejní 1000. odtah porouchaného nebo havarovaného vozidla z tunelu.
  • Počet zastavení vozidel z důvodu nedostatku pohonných hmot klesl za poslední rok pod průměrnou hodnotu 1 vozidlo týdně.