Doplnění výsledků měření hluku

Na webu v rubrice Dopady projektu / Hluk prezentujeme data z měření hluku. Uspořádání je obdobné jako u výstupů z měření imisí, tedy podle měřicích míst s výstupy jednotlivých etap měření. Ke každé lokalitě jsou k dispozici textový popis, mapové zobrazení místa měření, hodnoty pro denní a nočná dobu a tabulkové zobrazení dat intenzit dopravy v době měření.

Vybrané lokality jsou, respektive budou měřeny teprve v průběhu letních a podzímních měsíců. Hodnoty těchto lokalit budou doplněny až po provedení a vyhodnocení měření.