Doplnění výsledků měření imisí

Na webu jsou v rubrice Dopady projektu / Imise doplněna kompletní data z měření imisí v devíti lokalitách. Jedná se o výsledky všech provedených etap měření:

  • před zprovozněním tunelu,
  • za provozu v zimním období 2016,
  • na konci léta 2016,
  • v zimním období 2017.

Data jsou členěna primárně podle lokalit, každá lokalita je následně rozdělena na jednotlivá měření. K těm je k dispozici textový popis, tabulkové zobrazení dat a grafy ilustrující příslušnou množinu dat.