Imise – úvodní informace

Měření koncentrací imisních látek při provozu v zimním období bude prováděno v průběhu února 2016.