Informace pro řidiče nákladních vozidel

Do sekce Jak jezdit novými tunely byly doplněny pokyny pro řidiče nákladních vozidel a pokyny pro řidiče vozidel, převážejících nebezpečný náklad podle ADR.

Upozorňujeme, že do tunelů je zakázán vjezd nákladních automobilů, jejichž celková hmotnost přesahuje 12 tun, do levého jízdního pruhu je zakázán vjezd nákladních automobilů. V exitech Letná (U Vorlíků) je zakázán výjezd nákladních automobilů, jejichž celková hmotnost přesahuje 6 tun.

Tunely jsou  zařazeny do kategorie E podle dohody ADR, to znamená, že je zakázán vjezd vozidel přepravujících všechny nebezpečné věci jiné než UN 2919, 3291, 3331 a 3373. Vjezdy do tunelů jsou označeny příslušnými zákazovými dopravními značkami zákaz vjezdu vozidel přepravujících nebezpečný náklad a dodatkovými tabulkami uvádějícími písmeno E.

Značka B04   Značka B19