Intenzity dopravy 10 týdnů po zprovoznění

Přehled intenzit dopravy v Brusnickém, Dejvickém a Bubenečském tunelu, a na vybraných místech povrchové komunikační sítě v Praze. Veškeré výsledky je třeba brát jako prvotní a pouze orientační, bude určitý čas trvat, než se doprava v širším okolí přizpůsobí novým dopravním poměrům. Počty vozidel v tisících, pracovní den 0-24 h, oba směry – souhrnné info po 10. týdnu provozu Tunelového komplexu Blanka.

Brusnický tunel

Dejvický tunel

Bubenečský tunel

Milady Horákové

Veletržní

Nábř. L. Svobody

Evropská

Strahovský tunel

Letenský tunel

V Holešovičkách

Resslova

Jug. partyzánů

Tunel Mrázovka

Nábř. kpt. Jaroše

Argentinská

Patočkova

Nuselský most

Dobříšská

V grafech jsou doplněny tři nové lokality: Milady Horákové (úsek Prašný most – Brusnice), nábřeží kpt. Jaroše a Letenský tunel. Data pro lokalitu nábřeží Ludvíka Svobody k 26.11. jsou ovlivněna dopravním omezením v Těšnovském tunelu.

Veškeré výsledky je třeba brát jako prvotní a pouze orientační, neboť řidiči se teprve seznamují s nabídkou nové dopravní stavby, postupně si hledají nejvhodnější trasy a bude určitý čas trvat, než se doprava v širším okolí přizpůsobí novým dopravním poměrům. Ucelenější závěry s vyšší vypovídací schopností o vlivu TKB na dopravní poměry ve městě bude proto možné učinit až po stabilizaci nových dopravních poměrů, tj. nejdříve na jaře 2016.