Intenzity dopravy 21 týdnů po zprovoznění

Přehled intenzit dopravy v Brusnickém, Dejvickém a Bubenečském tunelu, a na vybraných místech povrchové komunikační sítě v Praze. Veškeré výsledky je třeba brát jako prvotní a pouze orientační, bude určitý čas trvat, než se doprava v širším okolí přizpůsobí novým dopravním poměrům. Počty vozidel v tisících, pracovní den 0-24 h, oba směry – souhrnné info po 21. týdnu provozu Tunelového komplexu Blanka. Ve statistice chybí data ke 4.2.2016.

Brusnický tunel

Dejvický tunel

Bubenečský tunel

Veletržní

Nábř. L. Svobody

Evropská

Strahovský tunel

V Holešovičkách

Resslova

Jug. Partyzánů

Tunel Mrázovka

Nuselský most

Patočkova

Argentinská

Dobříšská

Data pro lokalitu Nábřeží Ludvíka Svobody k 26.11.2015 jsou ovlivněna dopravním omezením v Těšnovském tunelu.

V přehledu chybí data ke 4.2.2016.

Veškeré výsledky je třeba brát jako prvotní a pouze orientační, neboť řidiči se teprve seznamují s nabídkou nové dopravní stavby, postupně si hledají nejvhodnější trasy a bude určitý čas trvat, než se doprava v širším okolí přizpůsobí novým dopravním poměrům. Ucelenější závěry s vyšší vypovídací schopností o vlivu TKB na dopravní poměry ve městě bude proto možné učinit až po stabilizaci nových dopravních poměrů, tj. nejdříve na jaře 2016.

Data ke stažení: