Intenzity dopravy 33 týdnů po zprovoznění

Přehled intenzit dopravy v Brusnickém, Dejvickém a Bubenečském tunelu, a na vybraných místech povrchové komunikační sítě v Praze. Veškeré výsledky je třeba brát jako prvotní a pouze orientační, bude určitý čas trvat, než se doprava v širším okolí přizpůsobí novým dopravním poměrům. Počty vozidel v tisících, pracovní den 0-24 h, oba směry – souhrnné info po 33. týdnu provozu Tunelového komplexu Blanka.

Intenzity v tunelech

Veletržní

Argentinská

Evropská

Nuselský most

Nábř. Ludvíka Svobody

Strahovský tunel

Dobříšská

Nábř. kpt. Jaroše

V Holešovičkách

Patočkova

Jugoslávských partyzánů

Resslova

Letenský tunel

Tunel Mrázovka

Milady Horákové

Rohanské nábřeží

Data pro lokalitu Nábřeží Ludvíka Svobody k 26.11.2015 jsou ovlivněna dopravním omezením v Těšnovském tunelu.

Údaje z Nuselského mostu od léta 2015 za stavu s dopravním omezením na mostě.

Veškeré výsledky je třeba brát jako prvotní a pouze orientační, neboť řidiči se teprve seznamují s nabídkou nové dopravní stavby, postupně si hledají nejvhodnější trasy a bude určitý čas trvat, než se doprava v širším okolí přizpůsobí novým dopravním poměrům. Ucelenější závěry s vyšší vypovídací schopností o vlivu TKB na dopravní poměry ve městě bude proto možné učinit až po stabilizaci nových dopravních poměrů, tj. nejdříve na jaře 2016.

Data ke stažení: