Intenzity dopravy v červenci 2018

Přehled intenzit dopravy v Brusnickém, Dejvickém a Bubenečském tunelu. Počty vozidel v tisících, pracovní den 0-24 h, oba směry – souhrnné info po 7. měsíci roku 2018. Grafy jsou rozděleny po jednotlivých letech zkušebního provozu, tedy období září 2015 – srpen 2016, září 2016 – srpen 2017 a září 2017 – srpen 2018.

Brusnický tunel

Dejvický tunel

Bubenečský tunel

Vývoj intenzit dopravy po měsících na vybraných místech před zprovozněním a po zprovoznění TKB. Období září 2014 – srpen 2015 je srovnáno postupně s obdobím září 2015 – srpen 2016, září 2016 – srpen 2017 a září 2017 – srpen 2018. Obousměrné počty vozidel v tisících, pracovní den 0-24 h.

V Holešovičkách

Patočkova

Argentinská

Jugoslávských partyzánů

Veletržní

Evropská

Nuselský most

Resslova

Milady Horákové

Strahovský tunel

Tunel Mrázovka

Dobříšská

Letenský tunel

Rohanské nábřeží

Nábřeží kapitána Jaroše

Nábřeží Ludvíka Svobody

Sumární data

Přehled ke stažení.

Po počátečním nárůstu počtů projíždějících vozidel v TKB ve IV. kvartálu roku 2015, došlo v souladu s obvyklým průběhem ročních variací intenzit dopravy na počátku roku 2016 k poklesu, který vystřídal další nárůst a to až do poloviny roku 2016. V prázdninovém období (červenec – začátek září) byl zaznamenán prázdninový pokles intenzit dopravy. Od 5. července 2016 do 10. prosince 2016 ovlivnila provoz na Městském okruhu a v jeho okolí rekonstrukce mostu přes kladenskou dráhu spojená s úplnou uzavírkou komunikace Korunovační v úseku ulic Nad Královskou oborou – Na Zátorce.

Během měsíce září došlo ve srovnání s předchozím obdobím ke zvýšení intenzit na komunikační síti. V průběhu října nastal pokles intenzit oproti předchozímu měsíci, který se během listopadu zastavil, a počty projíždějících vozidel byly srovnatelné s říjnovými. V první polovině prosince došlo k nárůstu intenzit, který vystřídal pokles v posledním prosincovém týdnu. Tento údaj je ovlivněn každoročním významným poklesem intenzit na většině sledovaných míst ve vánočním týdnu oproti normálnímu provozu. V lednu 2017 se projevil obvyklý zimní pokles, typický pro první měsíc v roce, od února trend kopíroval roční variace a intenzity dopravy do konce května stoupaly. V červnu nastal pokles oproti květnovým hodnotám. A stejný trend v návaznosti na roční variace pokračoval i v červenci, během srpna ale nastal mírný nárůst oproti hodnotám předchozího měsíce.

Od září 2017 došlo ke změně metodiky výpočtu měsíčních hodnot. Proto jsou data nyní uspořádána odlišně, v samostatných přehledech po jednotlivých letech zkušebního provozu.

Od 19. 1. do 3. 3. 2018 byl pro automobilovou dopravu uzavřen Libeňský most.

Z důvodu výpadku měření nebyly pro porovnání k dispozici některé hodnoty z let 2014 a 2015. Pouze pro účely srovnání aktuálních intenzit byly tyto hodnoty minulých období zpětně dopočítány s využitím statistických metod.