Intenzity dopravy v květnu 2017

Přehled intenzit dopravy v Brusnickém, Dejvickém a Bubenečském tunelu. Počty vozidel v tisících, pracovní den 0-24 h, oba směry – souhrnné info po 5. měsíci roku 2017. Šedé hodnoty v grafech zobrazují hodnoty z prvního roku zkušebního provozu, tedy z období září 2015 – srpen 2016.

Brusnický tunel

Dejvický tunel

Bubenečský tunel

Vývoj intenzit dopravy po měsících na vybraných místech před zprovozněním a po zprovoznění TKB. Období září 2014 – srpen 2015, září 2015 – srpen 2016 a září 2016 – květen 2017. Obousměrné počty vozidel v tisících, pracovní den 0-24 h.

V Holešovičkách

Argentinská

Veletržní

Nuselský most

Milady Horákové

Tunel Mrázovka

Letenský tunel

Nábřeží kpt. Jaroše

Patočkova

Jugoslávských partyzánů

Evropská

Resslova

Strahovský tunel

Dobříšská

Rohanské nábřeží

Nábřeží Ludvíka Svobody

Data ke stažení:

Z důvodu výpadku měření nebyly pro porovnání k dispozici některé hodnoty. Pouze pro účely srovnání aktuálních intenzit byly tyto hodnoty minulých období zpětně dopočítány s využitím statistických metod. Týká se následujících lokalit a období:

  • Nábřeží Ludvíka Svobody: srpen 2015
  • Milady Horákové: říjen až listopad 2014
  • Strahovský tunel: říjen 2014, leden až březen 2015, květen 2015
  • Tunel Mrázovka: září 2014 až březen 2015
  • Dobříšská: listopad 2014 až leden 2015