Intenzity dopravy v srpnu 2017

Přehled intenzit dopravy v Brusnickém, Dejvickém a Bubenečském tunelu. Počty vozidel v tisících, pracovní den 0-24 h, oba směry – souhrnné info po 8. měsíci roku 2017. Šedé hodnoty v grafech zobrazují hodnoty z prvního roku zkušebního provozu, tedy z období září 2015 – srpen 2016.

Brusnický tunel

Dejvický tunel

Bubenečský tunel

Vývoj intenzit dopravy po měsících na vybraných místech před zprovozněním a po zprovoznění TKB. Období září 2014 – srpen 2015, září 2015 – srpen 2016 a září 2016 – srpen 2017. Obousměrné počty vozidel v tisících, pracovní den 0-24 h.

V Holešovičkách

Argentinská

Veletržní

Nuselský most

Milady Horákové

Tunel Mrázovka

Letenský tunel

Nábřeží kpt. Jaroše

Patočkova

Jugoslávských partyzánů

Evropská

Resslova

Strahovský tunel

Dobříšská

Rohanské nábřeží

Nábřeží Ludvíka Svobody

Sumární data

Přehled ke stažení.

Po počátečním nárůstu počtů projíždějících vozidel v TKB ve IV. kvartálu roku 2015, došlo v souladu s obvyklým průběhem ročních variací intenzit dopravy na počátku roku 2016 k poklesu, který vystřídal další nárůst a to až do poloviny roku 2016. V prázdninovém období (červenec – začátek září) byl zaznamenán prázdninový pokles intenzit dopravy. Od 5. července 2016 do 10. prosince 2016 ovlivnila provoz na Městském okruhu a v jeho okolí rekonstrukce mostu přes kladenskou dráhu spojená s úplnou uzavírkou komunikace Korunovační v úseku ulic Nad Královskou oborou – Na Zátorce.

Během měsíce září došlo ve srovnání s předchozím obdobím ke zvýšení intenzit na komunikační síti. V průběhu října nastal pokles intenzit oproti předchozímu měsíci, který se během listopadu zastavil, a počty projíždějících vozidel byly srovnatelné s říjnovými. V první polovině prosince došlo k nárůstu intenzit, který vystřídal pokles v posledním prosincovém týdnu. Tento údaj je ovlivněn každoročním významným poklesem intenzit na většině sledovaných míst ve vánočním týdnu oproti normálnímu provozu. V lednu 2017 se projevil obvyklý zimní pokles, typický pro první měsíc v roce, od února trend kopíroval roční variace a intenzity dopravy do konce května stoupaly. V červnu nastal pokles oproti květnovým hodnotám. A stejný trend v návaznosti na roční variace pokračoval i v červenci, během srpna ale nastal mírný nárůst oproti hodnotám předchozího měsíce.

Z důvodu výpadku měření nebyly pro porovnání k dispozici některé hodnoty. Pouze pro účely srovnání aktuálních intenzit byly tyto hodnoty minulých období zpětně dopočítány s využitím statistických metod. Týká se následujících lokalit a období:

  • Nábřeží Ludvíka Svobody: srpen 2015
  • Milady Horákové: říjen až listopad 2014
  • Strahovský tunel: říjen 2014, leden až březen 2015, květen 2015
  • Tunel Mrázovka: září 2014 až březen 2015
  • Dobříšská: listopad 2014 až leden 2015