Intenzity dopravy v září 2016

Přehled intenzit dopravy v Brusnickém, Dejvickém a Bubenečském tunelu. Počty vozidel v tisících, pracovní den 0-24 h, oba směry – souhrnné info po 9. měsíci roku 2016.

Brusnický tunel

Dejvický tunel

Bubenečský tunel

Vývoj intenzit dopravy po měsících na vybraných místech před zprovozněním a po zprovoznění TKB. Období září 2014 – červenec 2015, září 2015 – červenec 2016 a září 2016. Obousměrné počty vozidel v tisících, pracovní den 0-24 h.

V Holešovičkách

Argentinská

Patočkova

Jugoslávských partyzánů

Data ke stažení: