Měření hluku

Na webu v rubrice Dopady projektu / Hluk již prezentujeme data z měření hluku. Uspořádání je obdobné jako u výstupů z měření imisí, tedy podle měřicích míst s výstupy obou etap měření.

Jsou k dispozici data z 1. a 2. etapy měření. Data ze 3. etapy budou doplněna v později, postupně do jednotlivých lokalit.