Měření imisí

Na webu jsou v rubrice Dopady projektu / Imise zveřejněna data z měření imisí v devíti lokalitách. Jedná se o výsledky všech provedených etap měření, tedy před zprovozněním tunelu, a za provozu v zimním období 2016 a na konci léta 2016.