Meziroční srovnání intenzit dopravy

Vývoj intenzit dopravy po měsících na vybraných místech před zprovozněním a po zprovoznění TKB. Období září 2014 – březen 2015 a září 2015 – březen 2016. Obousměrné počty vozidel v tisících, pracovní den 0-24 h.

V Holešovičkách

Patočkova

Argentinská

Jugoslávských partyzánů