Mimořádná uzávěra Dejvického tunelu A 24.-25.2.2016

Z důvodu mimořádné události a následného vypnutí rozvodny NN je nutno ve dnech  od 24.2.2016 (od 23:00 hod.) do 25.2.2016 (do cca 04:00 hod.)  pro provoz uzavřít tubus A (směr Strahovský tunel) v úseku tunel Dejvice a navazující část tunelu Brusnice po vjezdovou rampu PRM–4 na Prašném mostě (pro provoz bude zachována).

Uzavírku a opravu zajišťuje ČKD – DIZ