Opatření v ulici v Holešovičkách

Na základě rozhodnutí ODA MHMP dochází od 5. 8. 2017 ke změně dopravního režimu v ulici V Holešovičkách, v oblasti mimoúrovňové křižovatky Pelc-Tyrolka.

Připojovací pruh z ulice Povltavská zůstává i nadále průběžný, což znamená, že vozidla přijíždějící ve směru od ulice Povltavská (z Bubenečského tunelu) budou pokračovat ve směru k D8 (z centra) bez nutnosti připojení. Ke snížení počtu jízdních pruhů ze směru od mostu Barikádníků dochází v oblasti křižovatky Pelt-Tyroka, před připojením rampy od ulice Povltavská. Úpravy jsou patrné na níže uvedeném schéma.