Otevření Morávkova parku

Ve čtvrtek 28. 7. 2016 ve 12.00 byl za účasti náměstka primátorky pana Petra Dolínka a zástupce starosty MČ Praha Ing. arch. Martina Polácha slavnosteně otevřen tzv. Morávkův park na Prašném mostě. Dříve uzavřenou plochu jižně od ulice Milady Horákové, několik posledních let zabranou výstavbou tunelů a podzemních garáží, nahradil zatravněný prostor s chodníky, zhruba osmdesáti stromy, fontánou a lavičkami s výhledem na Pražský hrad. Na okraji parku stále probíhají stavební práce, ty souvisejí s rekonstrukcí bastionů barokního opevnění. Park dnes nese jméno štábního kapitána Václava Morávka, člena odbojové skupiny Tři králové. Ten 21. března 1942 padl v severní části parku za podchodem, kde je dnes umístěn jeho pomník.

Otevření Morávkova parku na Prašném mostě
Otevření Morávkova parku na Prašném mostě
Otevření Morávkova parku na Prašném mostě
Otevření Morávkova parku na Prašném mostě
Otevření Morávkova parku na Prašném mostě
Otevření Morávkova parku na Prašném mostě
Otevření Morávkova parku na Prašném mostě
Otevření Morávkova parku na Prašném mostě
Otevření Morávkova parku na Prašném mostě
Otevření Morávkova parku na Prašném mostě
Otevření Morávkova parku na Prašném mostě
Otevření Morávkova parku na Prašném mostě

V roce 2009 zde vzniklo staveniště tunelového úseku Brusnice. Postupně byla otevřena stavební jáma pro ražbu tunelů, pro výstavbu hloubených tunelů a dvou křižovatkových ramp, a pro podzemní garáže. Zajímavostí je, že zde bylo učiněno několik cenných archeologických nálezů, včetně pohřebiště z přelomu 9. a 10. století. Tunely jsou v provozu od 19. 9. 2015, zprovoznění garáží se předpokládá na podzim letošního roku.

Prašný most v únoru 2009
Prašný most v únoru 2009
Prašný most v březnu 2011
Prašný most v březnu 2011
Prašný most v únoru 2012
Prašný most v únoru 2012
Prašný most v květnu 2012
Prašný most v květnu 2012
Tunel pod parkem
Tunel pod parkem