Půl roku zkušebního provozu

0
dnů zkušebního provozu
0
vozidel celkem
0
zastavení vozidla v tunelu
0
dopravní nehody se zraněním

Tunely

[tabulecka width=“100%“ colwidth=“60|40″ colalign=“left|right“]
Kategorie,Hodnota
Počet dní zkušebního provozu,183
Počet vozidel¸ která použila tunely,14.2 mil.
První milion vozidel,3.10.2015
Prvních 10 mil. vozidel,28.1.2016
Maximální denní intenzita,76.2 tis. (Brusnický tunel 19.2.2016)
Minimální denní intenzita,21 tis. (Bubenečský tunel 1.1.2016)
Dopravní nehody se zraněním,3 (1.10.2015¸ 1.11.2015¸ 4.3.2016)
Zastavení vozidla pro poruchu,173
Kuriózní zastavení vozidla,19.11.2015
(řidič zjistil¸ že mu v tunelu nefunguje navigace a telefonoval do firmy o radu)
Nejvíce trestuhodné chování,21.12.2015
(vstoupily do prostoru Brusnického tunelu 2 chodkyně s kočárkem)
Překračování max. pov. rychlosti,2400 vozidel / měsíc
(překračování maximální povolené rychlosti je řešeno Městskou policií v přestupkovém řízení)
Zvířata na komunikaci v tunelu,zajíc¸ liška¸ lasička
(Bubenečský tunel)
[/tabulecka]

Po dobu dosavadního zkušebního provozu nebyly shledány žádné významné komplikace ve stavební ani technologické části. Veškeré zjištěné problémy jsou průběžně monitorovány a neprodleně řešeny.

0

Pokud by každý z řidičů, který používá 2x denně tunely (do práce a z práce), ušetřil oproti původnímu stavu pouhých 5 minut v jednom směru, činila by celková úspora času za prvního půl roku provozu celkem cca 22 hodin – tedy téměř celý den, který tak mohl strávit s rodinou.

0

Pokud by každý z řidičů, který použil tunely, ušetřil oproti původnímu stavu pouhých 5 minut, činila by celková úspora času za prvního půl roku provozu celkem 135 let.

0
maximální denní intenzita
0
minimální denní intenzita
0
překročení rychlosti za měsíc

Povrchové komunikace

Na povrchové komunikační síti, zejména na území MČ Praha 7, došlo k významným změnám v intenzitách dopravy.

Níže uvedená data vycházejí pouze z podkladů z automatického systému sčítání dopravy. Je nezbytné je vnímat jako orientační, relevantní vyhodnocení změn (v širším rozsahu komunikační sítě) bude možné až po 1. roce zkušebního provozu včetně uvažování výsledků „ručního“ sčítání dopravy (zdaleka ne všude jsou zařízení pro automatické sčítání).

[tabulecka width=“100%“ colwidth=“40|30|30″ colalign=“left|center|center“]
Snížení intenzity dopravy,Předpoklad v tis. vozidel,Stav k 03.2016 v tis. vozidel
Milady Horákové,-14,-16
Veletržní,-10,-15
Nábřeží Kapitána Jaroše,-13,-10
Argentinská,-10,-10
Evropská,0,-1
Nábřeží Ludvíka Svobody,-6,-3
[/tabulecka]

[tabulecka width=“100%“ colwidth=“40|30|30″ colalign=“left|center|center“]
Zvýšení intenzity dopravy,Předpoklad v tis. vozidel,Stav k 03.2016 v tis. vozidel
V Holešovičkách,17,11
Patočkova,5,13
Jugoslávských Partyzánů,2,2
[/tabulecka]

Vzniklé komplikace v dopravě se řeší. V některých případech se však jedná o rozsáhlejší změny, vyžadující projednání úprav příslušnými orgány státní správy. Jedná se například o tyto úseky komunikací:

  1. Povltavská – zakázáno v době špičky levé odbočení do ulice Bulovka
  2. Patočkova – umožněno otáčení v křižovatce (Patočkova x Pod Drinopolem x Radimova), projektově zpracovávána možnost otáčení v blízkosti křižovatky Patočkova x Pod Královkou
  3. Vypich – úprava SSZ, připravují se další změny v organizaci autobusové dopravy
  4. Svatovítská – zpracována studie úprav, probíhá její prověřování