Stavba roku 2016

V době před uvedením tunelů do zkušebního provozu byla stavba velmi často označována jako předražená a kontroverzní. První rok provozu ovšem ukázal, že projekt funguje. Počet řidičů, kteří tunely využívají, překonal očekávání. Stavba zároveň získala celou řadu ocenění.

Jsem potěšen, že si Blanka dokázala během velmi krátké doby tak zásadně napravit pověst. Ocenění, které tunelový komplex sbírá, jsou důkazem kvality díla. Ještě důležitější ale je, že Blanku využívají řidiči, od nichž mám velmi pozitivní ohlasy,“ uvedl náměstek primátorky pro dopravu, sport a volný čas Petr Dolínek.

Tunelový komplex Blanka představuje technicky velmi náročné dílo, kde byly při návrhu a realizaci uplatněny nejmodernější technologie z celého oboru stavebnictví. Z hlediska technologického vybavení a zajištění bezpečnosti provozu se ve světovém měřítku řadí mezi absolutní špičku. Také rozsah stavby je mimořádný a srovnat jej lze pouze s výstavbou prvních provozních úseků pražského metra. Odpovídá tomu i délka přípravy stavby, množství vyvolaných investic, počty přeložek inženýrských sítí, organizace MHD, koordinace a organizace celé výstavby.

Zahraniční i česká odborná veřejnost ocenila v posledním roce Tunelový komplex Blanka několika cenami, které potvrzují mimořádnost této stavby z hlediska technického, společenského a environmentálního.

  1.  V roce 2015 Světová silniční společnost PIARC publikovala studii 27 vzorových řešení stávající a plánované složité městské podzemní silniční sítě s mimoúrovňovým křížením, včetně multimodálních podzemních prostor, z hlediska jejich provozu a bezpečnosti. Mezi vybrané stavby z celého světa se zařadil i Tunelový komplex Blanka.
  2. Dne 16.6.2016 byl projektu a stavbě Tunelového komplexu Blanka udělen titul Česká dopravní stavba, dopravní technologie a výrazná inovace v dopravě v soutěži ČDS&T 2015 v kategorii Mosty a tunely. Porota ocenila náročnou dopravní stavbu realizovanou v centru města na hranici památkové zóny, která přinesla městu další významnou kapacitní komunikaci. Zklidnila povrchové lokality od severního portálu Strahovského tunelu přes Prašný most a Hradčanskou. Dále ulevila obyvatelům Letenského náměstí a Veletržní ulice, kde došlo k poklesu intenzivní dopravy.
  3. Dne 13. 10. 2016 byl projektu a stavbě Tunelového komplexu Blanka udělen titul Stavba roku 2016, v soutěži pořádané Nadací pro rozvoj architektury a stavitelství ve spolupráci s Ministerstvem průmyslu a obchodu (MPO), Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě (ČKAIT) a Svazem podnikatelů ve stavebnictví v ČR (SPS). Konkrétně za vytvoření dopravně důležité stavby se zřetelem k překonávání složitých geologických, ekonomických a společenských podmínek. 
  4. Kromě ceny Stavba roku též obdržela zvláštní cenu České komory autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě.

Zkušenosti z dosavadního období zkušebního provozu prokazují, že samotné dílo je po stavební i technologické stránce navrženo a provedeno řádně, nebyly zaznamenány žádné významnější komplikace a byly potvrzeny předpoklady projektu,“ řekl výrobní ředitel projektanta tunelového komplexu, společnosti SATRA, Alexandr Butovič.

S ohledem na opakované nepřesnosti a dezinformace, které v minulosti zazněly na téma „Blanka“ v médiích bude od konce října na tomto webu zavedena rubrika s názvem „Mýty a fakta“, kde budou postupně tyto informace (cena stavby, apod.) uváděny na pravou míru.