Sumarizace počtu vozidel v TKB

Počet vozidel v obou směrech v tunelovém komplexu, souhrn pro Brusnický, Dejvický a Bubenečský tunel. Počty vozidel v tisících, pracovní den 0-24 h, oba směry – souhrnné info k 15.11.2015.

Počet vozidel v obou směrech