Sumarizace počtu vozidel v TKB

Počet vozidel v obou směrech v tunelovém komplexu, souhrn pro Brusnický, Dejvický a Bubenečský tunel. Počty vozidel v tisících, týdenní souhrny, oba směry – souhrnné info k 9.1.2016.

Počet vozidel: týdenní souhrny

Počet vozidel v obou směrech v tunelovém komplexu, souhrn pro Brusnický, Dejvický a Bubenečský tunel. Počty vozidel v tisících, průměr pro jednotlivé dny v týdnu, oba směry – souhrnné info k 9.1.2016.

Průměr pro dny v týdnu

Počet vozidel v obou směrech v tunelovém komplexu, souhrn pro Brusnický, Dejvický a Bubenečský tunel. Počty vozidel v tisících, pracovní den 0-24 h, oba směry – souhrnné info k 9.1.2016.

Počet vozidel v obou směrech