Dne 19.1.2015 bylo zjištěno, že dochází k tvorbě rampouchů nad jedním jízdním pruhem v Troji. Na základě místního šetření bylo zjištěno, že předmětný problém nasává v místě dilatační spáry mezi objektem technologického centra 6 a klenbovými hloubenými tunely. Po podrobném prověření bylo zjištěno, že vzniklá komplikace s tvorbou rampouchů je způsobena lokálním porušením izolačního systému v místě dilatační spáry. Tento stav bude odstraněn injektážemi v nejbližší noční uzávěře tunelu.

Do doby odstranění jsou prováděna nezbytná opatření k zajištění bezpečnosti provozu.