Úprava dopravního režimu v ulici V Holešovičkách

Na základě podrobného vyhodnocení dosavadního zkušebního provozu Brusnického, Dejvického a Bubenečského tunelu, dojde na základě rozhodnutí ODA MHMP dne 30.4. ke změně dopravního režimu v ulici V Holešovičkách, v oblasti mimoúrovňové křižovatky Pelc-Tyrolka.

Důvodem úprav je zvýšení plynulosti dopravy ve stávajícím průpletu, navazujícím na připojovací rampu z ulice Povltavská (výjezd z Bubenečského tunelu). V dopravních špičkách zde vznikají kapacitní problémy, které způsobují vznik kolon vozidel až do Bubenečského tunelu, což vede k nutnosti regulace vjezdu zejména do tunelu Mrázovka a vzniku kolon vozidel v ulici Dobříšská (z bezpečnostních důvodů nelze připustit vznik kolony v tunelu).

Od okamžiku instalace dopravního značení bude stávající připojovací pruh z ulice Povltavská průběžný, což znamená, že vozidla přijíždějící ve směru od ulice Povltavská (z Bubenečského tunelu) budou pokračovat ve směru k D8 (z centra) bez nutnosti připojení. Tato úprava bude provedena na úkor snížení počtu jízdních pruhů ze směru od mostu Barikádníků, ke kterému dojde v oblasti odbočení do ulice Na Truhlářce. Navrhované úpravy jsou patrné na níže uvedeném schéma.

Navrhované dopravní opatření vzniklo na základě podrobného prověření relevantních variant a bude provedeno jako provizorní po zkušební dobu 3 měsíců. Následně bude jeho účinek vyhodnocen, a buď bude provedeno jako definitivní, nebo bude hledáno jiné dopravní řešení ke zvýšení plynulosti dopravy v této lokalitě.