Uzávěry TKB v říjnu 2016

Upozorňujeme řidiče, že v období od 3. 10. do 22. 10. 2016 bude probíhat obrus vozovky tlakovou vodou celého tunelového komplexu. Některé práce jenezbytné provádět v nočních uzavírkách vždy mezi 23.00 a 05.00 hodinou, po tunelových úsecích a odděleně po jednotlivých tubusech (tunelových troubách). Prosíme, sledujte a respektuje dopravní značení uzavírek a objízdných tras.

[tabulecka caption=“Schéma plánovaných uzavírek TKB v říjnu 2016″ width=“100%“ colwidth=“15%|15%|20%|25%|25%“ colalign=“left|left|left|left|left“]
od,do,úsek,tubus,druh prací
10.10.2016,11.10.2016,Brusnický,severní tubus (směr Malovanka),obrus vozovky
11.10.2016,12.10.2016,Dejvický,severní tubus (směr Malovanka),obrus vozovky
12.10.2016,13.10.2016,Brusnický,jižní tubus (směr Troja),obrus vozovky
13.10.2016,14.10.2016,Dejvický,jižní tubus (směr Troja),obrus vozovky
15.10.2016,16.10.2016,Brusnický a Dejvický,oba tubusy,kontrola technologie
17.10.2016,18.10.2016,Bubenečský,severní tubus (směr Malovanka),obrus vozovky
18.10.2016,19.10.2016,Bubenečský,severní tubus (směr Malovanka),obrus vozovky
19.10.2016,20.10.2016,Bubenečský,jižní tubus (směr Troja),obrus vozovky
20.10.2016,21.10.2016,Bubenečský,jižní tubus (směr Troja),obrus vozovky
22.10.2016,23.10.2016,Bubenečský,oba tubusy,kontrola technologie
[/tabulecka]

Uzavírka probíhá vždy mezi 23.00 a 05.00 následujícího dne, každý den v uvedeném rozmezí.

Jedná se o plánované noční uzávěry pro pravidelnou údržbu a obrus vozovky. Zhotovitelem akce je SATRA, spol. s r. o.

Příspěvek byl poprvé publikován 3.10.2016.