V Holešovičkách: intenzity dopravy

Týdenní hodnoty intenzit automobilové dopravy v ulici V Holešovičkách jsou nyní doplňovány na stránku příslušné lokality v sekci dopady projektu.