Výpadek bezpečnostního systému

V úterý 10. 4. 2018 ve večerních hodinách došlo k výpadku dohledového bezpečnostního systému v dopravním prostoru tunelu. V souladu s bezpečnostními pravidly byl tunel uzavřen pro provoz, a dodavatel příslušné technologie začal okamžitě pracovat na nalezení a odstranění příčiny výpadku. Provoz byl obnoven 11. 4. v 8.45 hodin v nouzovém režimu, rychlost v celém tunelu byla omezena na 50 km/h.

11. 4. ve 12.22 byl provoz obnoven v běžném režimu bez omezení.
Dosud známým důvodem je porucha na síťovém zařízení, která způsobila obtíže při komunikaci několika napojených technologií tunelu zajišťujících bezpečnost a dohled nad provozem tunelového komplexu. Konkrétně došlo k nezvratnému poškození hardwaru síťového přepínače. Protože se porucha zprvu projevovala náhodně, byla pro dodavatele detekce místa poruchy velmi časově náročná. Provoz systému z hlediska bezpečnosti je nastaven na nejvyšší bezpečnostní standard a proto je v těchto případech nezbytné odstavit celý tunelový komplex. Již od chvíle zjištění probíhá analýza detailních příčin poruchy. Předpokládá se předložení návrhu realizace preventivního opatření, tak, aby se zamezilo opakování této situace do budoucna, popřípadě, aby se dramaticky zkrátila doba servisního zásahu.