Vývoj intenzit dopravy po měsících 01.2016

Přehled intenzit dopravy v Brusnickém, Dejvickém a Bubenečském tunelu, a na vybraných místech povrchové komunikační sítě v Praze. Vývoj intenzit po měsících na vybraných místech po zprovoznění Tunelového komplexu Blanka a porovnání se stavem před TKB (jaro 2015), počty vozidel v tisících, pracovní den 0-24 h.

Brusnický tunel

Dejvický tunel

Bubenečský tunel

Veletržní

Nábř. L. Svobody

Evropská

Strahovský tunel

Milady Horákové

V Holešovičkách

Resslova

Jug. Partyzánů

Tunel Mrázovka

Nábř. kpt. Jaroše

Nuselský most

Patočkova

Argentinská

Dobříšská

Nuselský most

Základní závěry z vyhodnocení

  • Zatížení TKB se od října do prosince postupně zvyšovalo a v nejzatíženějším úseku (Brusnický tunel) projíždělo v prosinci 2015 až 72 tisíc vozidel za den.
  • Zprovoznění tunelu se odrazilo na výrazném zvýšení intenzit automobilové dopravy i v navazujících tunelech Strahovském a Mrázovce a dále na trase Dobříšská.
  • K nárůstu provozu došlo i v navazujících sběrných komunikacích: na ulicích Patočkova a V Holešovičkách.
  • Naopak výrazněji se snížil provoz na ulicích, odkud se část dopravy přesunula do tunelu: na Milady Horákové, Veletržní, Nábřeží kapitána Jaroše a Argentinské.
  • V lednu 2016 došlo téměř na všech místech k poklesu počtu projíždějících vozidel. Tento pokles oproti podzimu 2015 odpovídá dlouhodobé zkušenosti, že v lednu bývá automobilový provoz v Praze v průměru o 15 až 16 % nižší oproti jaru a podzimu.