Bělohorská 2067/209

  1. Úvodní stránka
  2. chevron_right
  3. Dopady projektu
  4. chevron_right
  5. Hluk
  6. chevron_right
  7. Bělohorská 2067/209

Při přípravě projektu byla místa měření zvolena po konzultaci s Hygienickou stanicí hlavního města Prahy. Měřicí místa byla vybírána s cílem získat výsledky, které umožní komplexní posouzení vlivu provozu Tunelového komplexu Blanka (TKB).

Bělohorská 2067/209, Praha – Břevnov

Měřicí místo bylo vytipováno z důvodu očekávaných změn v intenzitě dopravy po spuštění TKB do provozu.

Mikrofon upevněn na stativu ve výšce 7,1 m nad terénem v úrovni oken obytných místností ve 3. NP, 2 m před fasádou, 15 m od osy nejbližšího jízdního pruhu ulice Bělohorská.

Ulice Bělohorská je v profilu místa měření obousměrná se dvěma jízdními pruhy v každém směru, které jsou odděleny středním zeleným pásem, na kterém je vedena tramvajová trať. Povrch komunikace tvoří asfalt.

1. měření

Měření před uvedením stavby do provozu.

Datum měření 27.-28.5.2015
Interval měření 13:00-13:00

63,9 dB

den – LAeq, 16 h

58,7 dB

noc – LAeq, 8 h

Intenzity dopravy: Bělohorská

DruhOANANSBUS
Den26790 774 190 493
Noc2266 133 46 74
Σ29056 907 236 567

2. měření

Měření půl roku po zprovoznění.

Datum měření 5.5.2016
Interval měření 0:00-24:00

64,1 dB

den – LAeq, 16 h

59,6 dB

noc – LAeq, 8 h

Intenzity dopravy: Bělohorská

DruhOANANSBUS
Den28324 435 269 539
Noc2420 73 58 82
Σ30744 508 327 621

Hodnocení: nehodnotitelná změna.

Hodnota hygienického limitu bude stanovena na základě porovnání výpočtů ekvivalentní hladiny akustického tlaku LAeq,T v roce 2000 a 2016.

3. měření

Měření v roce 2017.

Datum měření 3.-4.5.2017
Interval měření 10:00-10:00

63,6 dB

den – LAeq, 16 h

58,6 dB

noc – LAeq, 8 h

Intenzity dopravy: Bělohorská

DruhOANANSBUS
Den32514676271505
Noc26591235676
Σ35173799327581

Hodnocení: nehodnotitelná změna.

Hodnota hygienického limitu bude stanovena na základě porovnání výpočtů ekvivalentní hladiny akustického tlaku LAeq,T v roce 2000 a 2016.

Metodika měření hluku.