Bubenská 1159/15

  1. Úvodní stránka
  2. chevron_right
  3. Dopady projektu
  4. chevron_right
  5. Hluk
  6. chevron_right
  7. Bubenská 1159/15

Při přípravě projektu byla místa měření zvolena po konzultaci s Hygienickou stanicí hlavního města Prahy. Měřicí místa byla vybírána s cílem získat výsledky, které umožní komplexní posouzení vlivu provozu Tunelového komplexu Blanka (TKB).

Bubenská 1159/15, Praha – Holešovice

Měřicí místo bylo vytipováno z důvodu očekávaných změn v intenzitě dopravy po spuštění TKB do provozu.

Mikrofon upevněn na stativu ve výšce 15,3 m nad terénem v úrovni oken obytných místností v 5. NP, 2 m před fasádou, 8 m od osy nejbližšího jízdního pruhu ulice Bubenská.

Ulice Bubenská je v profilu místa měření obousměrná s jedním jízdním pruhem v každém směru. Povrch komunikace tvoří asfalt.

1. měření

Měření před uvedením stavby do provozu.

Datum měření 17.-18.6.2015
Interval měření 11:00-11:00

64,6 dB

den – LAeq, 16h

61,2 dB

noc – LAeq, 8 h

Intenzity dopravy: Bubenská

DruhOANANSBUS
Den18965384382
Noc303155411
Σ21996439793

2. měření

Měření půl roku po zprovoznění.

Datum měření 10.-11.5.2016
Interval měření 9:00-9:00

65,9 dB

den – LAeq, 16 h

60,3 dB

noc – LAeq, 8 h

Intenzity dopravy: Bubenská

DruhOANANSBUS
Den22366316388
Noc232344010
Σ24689360398

Hodnocení: nárůst (den), nehodnotitelná změna (noc).

Nebyla překročena limitní hodnota dle vydaného časově omezeného povolení pro předmětnou komunikaci.

3. měření

Měření v roce 2017.

Datum měření 23.5.2017
Interval měření 0:00-24:00

63,8 dB

den – LAeq, 16 h

59,3 dB

noc – LAeq, 8 h

Intenzity dopravy: Bubenská

DruhOANANSBUS
Den2212834118163
Noc264135013
Σ2476937618176

Hodnocení: nehodnotitelná změna (den), pokles (noc).

Nebyla překročena limitní hodnota dle vydaného časově omezeného povolení pro předmětnou komunikaci.

Metodika měření hluku.