Evropská 1480/45

  1. Úvodní stránka
  2. chevron_right
  3. Dopady projektu
  4. chevron_right
  5. Hluk
  6. chevron_right
  7. Evropská 1480/45

Při přípravě projektu byla místa měření zvolena po konzultaci s Hygienickou stanicí hlavního města Prahy. Měřicí místa byla vybírána s cílem získat výsledky, které umožní komplexní posouzení vlivu provozu Tunelového komplexu Blanka (TKB).

Evropská 1480/45, Praha – Dejvice

Měřicí místo bylo vytipováno z důvodu očekávaných změn v intenzitě dopravy po spuštění TKB do provozu.

Mikrofon upevněn na stativu ve výšce 6,1 m nad terénem v úrovni oken obytných místností ve 2. NP, 2 m před fasádou, 5 m od osy nejbližšího jízdního pruhu ulice Evropská.

Ulice Evropská je v profilu místa měření obousměrná se dvěma jízdními pruhy v každém směru, které jsou odděleny středním pásem, na kterém je vedena tramvajová trať. Povrch komunikace tvoří asfalt.

1. měření

Měření před uvedením stavby do provozu.

Datum měření 27.-28.5.2015
Interval měření 13:00-13:00

69,2 dB

den – LAeq, 16h

64,3 dB

noc – LAeq, 8 h

Intenzity dopravy: Evropská

DruhOANANSBUS
Den2515351863321
Noc275360419
Σ2790657867340

2. měření

Měření půl roku po zprovoznění.

Datum měření 20.-21.4.2016
Interval měření 11:00-11:00

68,0 dB

den – LAeq, 16 h

62,8 dB

noc – LAeq, 8 h

Intenzity dopravy: Evropská

DruhOANANSBUS
Den2530027643343
Noc256436128
Σ2786431244371

Hodnocení: pokles.

Nebyla překročena limitní hodnota dle vydaného časově omezeného povolení pro předmětnou komunikaci.

3. měření

Měření v roce 2017.

Datum měření 3.-4.5.2017
Interval měření 11:00-11:00

67,2 dB

den – LAeq, 16 h

62,1 dB

noc – LAeq, 8 h

Intenzity dopravy: Evropská

DruhOANANSBUS
Den2370149951399
Noc275066628
Σ2645156557427

Hodnocení: pokles.

Nebyla překročena limitní hodnota dle vydaného časově omezeného povolení pro předmětnou komunikaci.

Metodika měření hluku.