Evropská 611/77

  1. Úvodní stránka
  2. chevron_right
  3. Dopady projektu
  4. chevron_right
  5. Hluk
  6. chevron_right
  7. Evropská 611/77

Při přípravě projektu byla místa měření zvolena po konzultaci s Hygienickou stanicí hlavního města Prahy. Měřicí místa byla vybírána s cílem získat výsledky, které umožní komplexní posouzení vlivu provozu Tunelového komplexu Blanka (TKB).

Evropská 611/77, Praha – Vokovice

Měřicí místo bylo vytipováno z důvodu očekávaných změn v intenzitě dopravy po spuštění TKB do provozu.

Mikrofon upevněn na stativu ve výšce 5,5 m nad terénem v úrovni oken obytných místností ve 2. NP, 2 m před fasádou, 11 m od osy nejbližšího jízdního pruhu ulice Evropská.

Ulice Evropská je v profilu místa měření obousměrná se dvěma jízdními pruhy v každém směru, které jsou odděleny středním pásem, na kterém je vedena tramvajová trať. Povrch komunikace tvoří asfalt.

1. měření

Měření před uvedením stavby do provozu.

Datum měření 3.-4.6.2015
Interval měření 13:00-13:00

65,4 dB

den – LAeq, 16h

61,3 dB

noc – LAeq, 8 h

Intenzity dopravy: Evropská

DruhOANANSBUS
Den26540536152431
Noc285076328
Σ29390612155459

2. měření

Měření půl roku po zprovoznění.

Datum měření 20.-21.4.2016
Interval měření 11:00-11:00

65,4 dB

den – LAeq, 16 h

60,7 dB

noc – LAeq, 8 h

Intenzity dopravy: Evropská

DruhOANANSBUS
Den2829055340380
Noc2641103332
Σ3093165643412

Hodnocení: nehodnotitelná změna.

Nebyla překročena limitní hodnota dle vydaného časově omezeného povolení pro předmětnou komunikaci.

3. měření

Měření v roce 2017.

Datum měření 3.-4.5.2017
Interval měření 11:00-11:00

65,2 dB

den – LAeq, 16 h

60,2 dB

noc – LAeq, 8 h

Intenzity dopravy: Evropská

DruhOANANSBUS
Den23679646219426
Noc2654682434
Σ26333714243460

Hodnocení: nehodnotitelná změna (den), pokles (noc).

Nebyla překročena limitní hodnota dle vydaného časově omezeného povolení pro předmětnou komunikaci.

Metodika měření hluku.