Kostelní 363/22

  1. Úvodní stránka
  2. chevron_right
  3. Dopady projektu
  4. chevron_right
  5. Hluk
  6. chevron_right
  7. Kostelní 363/22

Při přípravě projektu byla místa měření zvolena po konzultaci s Hygienickou stanicí hlavního města Prahy. Měřicí místa byla vybírána s cílem získat výsledky, které umožní komplexní posouzení vlivu provozu Tunelového komplexu Blanka (TKB).

Kostelní 363/22, Praha – Holešovice

Měřicí místo bylo vytipováno z důvodu očekávaných změn v intenzitě dopravy po spuštění TKB do provozu.

Mikrofon upevněn na stativu ve výšce 8,7 m nad terénem v úrovni oken obytných místností ve 2. NP, 2 m před fasádou, 3 m od osy nejbližšího jízdního pruhu ulice Kostelní

Ulice Kostelní je v profilu místa měření obousměrná s jedním jízdním pruhem v každém směru. Po obou stranách komunikace jsou podélná parkovací stání. Povrch komunikace tvoří asfalt.

1. měření

Měření před uvedením stavby do provozu.

Datum měření 26.-27.5.2015
Interval měření 9:00-9:00

58,8 dB

den – LAeq, 16h

48,6 dB

noc – LAeq, 8 h

Intenzity dopravy: Kostelní

DruhOANANSBUS
Den647894018
Noc280403
Σ675898021

2. měření

Měření půl roku po zprovoznění.

Datum měření 5.5.2016
Interval měření 0:00-24:00

59,2 dB

den – LAeq, 16 h

50,5 dB

noc – LAeq, 8 h

Intenzity dopravy: Kostelní

DruhOANANSBUS
Den52312215
Noc300200
Σ55312415

Hodnocení: nehodnotitelná změna (den), nárůst (noc).

Hodnota hygienického limitu bude stanovena na základě porovnání výpočtů ekvivalentní hladiny akustického tlaku LAeq,T v roce 2000 a 2016.

3. měření

Měření v roce 2017.

Datum měření 23.5.2017
Interval měření 0:00-24:00

57,9 dB

den – LAeq, 16 h

49,4 dB

noc – LAeq, 8 h

Intenzity dopravy: Kostelní

DruhOANANSBUS
Den568584111
Noc351500
Σ603689111

Hodnocení: nehodnotitelná změna.

Hodnota hygienického limitu bude stanovena na základě porovnání výpočtů ekvivalentní hladiny akustického tlaku LAeq,T v roce 2000 a 2016.

Metodika měření hluku.