Milady Horákové 305/131

Při přípravě projektu byla místa měření zvolena po konzultaci s Hygienickou stanicí hlavního města Prahy. Měřicí místa byla vybírána s cílem získat výsledky, které umožní komplexní posouzení vlivu provozu Tunelového komplexu Blanka (TKB).

Milady Horákové 305/131, Praha – Hradčany

Měřicí místo bylo vytipováno z důvodu očekávaných změn v intenzitě dopravy po spuštění TKB do provozu.

Mikrofon upevněn na stativu ve výšce 11,0 m nad terénem v úrovni oken obytných místností ve 4. NP, 2 m před fasádou, 11 m od osy nejbližšího jízdního pruhu ulice Milady Horákové.

Ulice Milady Horákové je v profilu místa měření obousměrná se dvěma jízdními pruhy v každém směru, které jsou odděleny středním zeleným pásem, na kterém je vedena tramvajová trať. Povrch komunikace tvoří asfalt.

2. měření bylo provedeno na objektu Milady Horákové 42/127
3. měření bylo provedeno na objektu Tychonova 297/22

1. měření

Měření před uvedením stavby do provozu.

Datum měření 3.-4.6.2015
Interval měření 13:00-13:00

66,7 dB

den – LAeq, 16h

63,5 dB

noc – LAeq, 8 h

Intenzity dopravy: Milady Horákové

DruhOANANSBUS
Den3094282099927
Noc3732144677
Σ346749641051004

2. měření

Měření půl roku po zprovoznění.

Datum měření 25.-26.5.2016
Interval měření 11:00-11:00

66,3 dB

den – LAeq, 16 h

61,5 dB

noc – LAeq, 8 h

Intenzity dopravy: Milady Horákové

DruhOANANSBUS
Den161372078677
Noc243729068
Σ185742368745

Hodnocení: nehodnotitelná změna (den), pokles (noc).

Nebyla překročena limitní hodnota dle vydaného časově omezeného povolení pro předmětnou komunikaci.

3. měření

Měření v roce 2017.

Datum měření 27.-28.6.2017
Interval měření 18:00-18:00

64,5 dB

den – LAeq, 16 h

60,2 dB

noc – LAeq, 8 h

Intenzity dopravy: Milady Horákové

DruhOANANSBUS
Den1577630219522
Noc246261136
Σ1823836320558

Hodnocení: nehodnotitelná změna (den), pokles (noc).

Nebyla překročena limitní hodnota dle vydaného časově omezeného povolení pro předmětnou komunikaci.

Metodika měření hluku.