Milady Horákové 851/84

Při přípravě projektu byla místa měření zvolena po konzultaci s Hygienickou stanicí hlavního města Prahy. Měřicí místa byla vybírána s cílem získat výsledky, které umožní komplexní posouzení vlivu provozu Tunelového komplexu Blanka (TKB).

Milady Horákové 851/84, Praha – Bubeneč

Měřicí místo bylo vytipováno z důvodu očekávaných změn v intenzitě dopravy po spuštění TKB do provozu.

Mikrofon upevněn na stativu ve výšce 12,6 m nad terénem v úrovni oken obytných místností ve 4. NP, 2 m před fasádou, 7,5 m od osy nejbližšího jízdního pruhu ulice Milady Horákové.

Ulice Milady Horákové je v profilu místa měření obousměrná se dvěma jízdními pruhy v každém směru, které jsou odděleny středním zeleným pásem, na kterém je vedena tramvajová trať. Povrch komunikace tvoří asfalt.

1. měření

Měření před uvedením stavby do provozu.

Datum měření 27.-28.5.2015
Interval měření 11:00-11:00

66,2 dB

den – LAeq, 16h

62,2 dB

noc – LAeq, 8 h

Intenzity dopravy: Milady Horákové

DruhOANANSBUS
Den2857063825559
Noc3131126536
Σ3170176430595

2. měření

Měření půl roku po zprovoznění.

Datum měření 20.-21.4.2016
Interval měření 12:00-12:00

65,6 dB

den – LAeq, 16 h

62,0 dB

noc – LAeq, 8 h

Intenzity dopravy: Milady Horákové

DruhOANANSBUS
Den209676099417
Noc30541671736
Σ2402177626453

Hodnocení: nehodnotitelná změna.

Nebyla překročena limitní hodnota dle vydaného časově omezeného povolení pro předmětnou komunikaci.

3. měření

Měření v roce 2017.

Datum měření 8.6.2017
Interval měření 0:00-24:00

63,9 dB

den – LAeq, 16 h

59,0 dB

noc – LAeq, 8 h

Intenzity dopravy: Milady Horákové

DruhOANANSBUS
Den2307334615515
Noc223349227
Σ2530639517542

Hodnocení: pokles.

Nebyla překročena limitní hodnota dle vydaného časově omezeného povolení pro předmětnou komunikaci.

Metodika měření hluku.