Nad Octárnou 402/3

  1. Úvodní stránka
  2. chevron_right
  3. Dopady projektu
  4. chevron_right
  5. Hluk
  6. chevron_right
  7. Nad Octárnou 402/3

Při přípravě projektu byla místa měření zvolena po konzultaci s Hygienickou stanicí hlavního města Prahy. Měřicí místa byla vybírána s cílem získat výsledky, které umožní komplexní posouzení vlivu provozu Tunelového komplexu Blanka (TKB).

Nad Octárnou 402/3, Praha – Střešovice

Měřicí místo bylo vytipováno z důvodu očekávaných změn v intenzitě dopravy po spuštění TKB do provozu.

Mikrofon upevněn na stativu ve výšce 3,0 m nad terénem v úrovni oken obytných místností v 1. NP, 2 m před fasádou, 25 m od osy nejbližšího jízdního pruhu ulice Patočkova.

Ulice Patočkova je v profilu místa měření obousměrná se dvěma jízdními pruhy v každém směru, které jsou odděleny středním pásem, na kterém je vedena tramvajová trať. Komunikace stoupá ve směru do centra. Povrch komunikace tvoří asfalt.

1. měření

Měření před uvedením stavby do provozu.

Datum měření 26.-27.5.2015
Interval měření 11:00-11:00

57,6 dB

den – LAeq, 16 h

52,3 dB

noc – LAeq, 8 h

Intenzity dopravy: Patočkova

DruhOANANSBUS
Den4057211611711129
Noc288315110139
Σ4345513121811268

2. měření

Měření půl roku po zprovoznění.

Datum měření 19.4.2016
Interval měření 0:00-24:00

56,4 dB

den – LAeq, 16 h

50,1 dB

noc – LAeq, 8 h

Intenzity dopravy: Patočkova

DruhOANANSBUS
Den2011879372791
Noc131370095
Σ2143186372886

Hodnocení: pokles.

Nebyla překročena limitní hodnota dle vydaného časově omezeného povolení pro předmětnou komunikaci.

3. měření

Měření v roce 2017.

Datum měření 18.5.2017
Interval měření 0:00-24:00

55,7 dB

den – LAeq, 16 h

49,3 dB

noc – LAeq, 8 h

Intenzity dopravy: Patočkova

DruhOANANSBUS
Den2172738872805
Noc173048888
Σ2345743680893

Hodnocení: pokles.

Nebyla překročena limitní hodnota dle vydaného časově omezeného povolení pro předmětnou komunikaci.

Metodika měření hluku.