Nad Štolou 384/20

  1. Úvodní stránka
  2. chevron_right
  3. Dopady projektu
  4. chevron_right
  5. Hluk
  6. chevron_right
  7. Nad Štolou 384/20

Při přípravě projektu byla místa měření zvolena po konzultaci s Hygienickou stanicí hlavního města Prahy. Měřicí místa byla vybírána s cílem získat výsledky, které umožní komplexní posouzení vlivu provozu Tunelového komplexu Blanka (TKB).

Nad Štolou 384/20, Praha – Holešovice

Měřicí místo bylo vytipováno z důvodu očekávaných změn v intenzitě dopravy po spuštění TKB do provozu.

Mikrofon upevněn na stativu ve výšce 8,6 m nad terénem v úrovni oken obytných místností ve 3. NP, 2 m před fasádou, 4 m od osy nejbližšího jízdního pruhu ulice Milady Horákové.

Ulice Milady Horákové je v profilu místa měření obousměrná s jedním jízdním pruhem ve směru do centra a třemi jízdními pruhy ve směru na Letnou. Ve vozovce je vedena tramvajová trať. Povrch komunikace tvoří asfalt.

1. měření

Měření před uvedením stavby do provozu.

Datum měření 10.-11.6.2015
Interval měření 9:00-9:00

69,1 dB

den – LAeq, 16h

64,3 dB

noc – LAeq, 8 h

Intenzity dopravy: Milady Horákové

DruhOANANSBUS
Den338778902161
Noc443514309
Σ3831210332170

2. měření

Měření půl roku po zprovoznění.

Datum měření 5.5.2016
Interval měření 0:00-24:00

68,1 dB

den – LAeq, 16 h

62,9 dB

noc – LAeq, 8 h

Intenzity dopravy: Milady Horákové

DruhOANANSBUS
Den254504411667
Noc295158012
Σ284014991679

Hodnocení: pokles.

Nebyla překročena limitní hodnota dle vydaného časově omezeného povolení pro předmětnou komunikaci.

3. měření

Měření v roce 2017.

Datum měření 23.5.2017
Interval měření 0:00-24:00

67,0 dB

den – LAeq, 16 h

61,8 dB

noc – LAeq, 8 h

Intenzity dopravy: Milady Horákové

DruhOANANSBUS
Den2429739633117
Noc29646508
Σ2726146133125

Hodnocení: pokles.

Nebyla překročena limitní hodnota dle vydaného časově omezeného povolení pro předmětnou komunikaci.

Metodika měření hluku.