Náměstí Na Balabence 1432/5

Při přípravě projektu byla místa měření zvolena po konzultaci s Hygienickou stanicí hlavního města Prahy. Měřicí místa byla vybírána s cílem získat výsledky, které umožní komplexní posouzení vlivu provozu Tunelového komplexu Blanka (TKB).

Náměstí Na Balabence 1432/5, Praha – Libeň

Měřicí místo bylo vytipováno z důvodu očekávaných změn v intenzitě dopravy po spuštění TKB do provozu.

Mikrofon upevněn na stativu ve výšce 16,9 m nad terénem v úrovni oken obytných místností v 6. NP, 2 m před fasádou, 25 m od osy nejbližšího jízdního pruhu ulice Čuprova a 53 m od osy nejbližšího jízdního pruhu ulice Spojovací.

Ulice Čuprova je v profilu místa měření obousměrná se třemi jízdními pruhy v každém směru, které jsou odděleny středním pásem. Povrch komunikace tvoří asfalt.

Ulice Spojovací je v profilu místa měření obousměrná se dvěma jízdními pruhy v každém směru. Povrch komunikace tvoří asfalt.

1. měření

Měření před uvedením stavby do provozu.

Datum měření 16.-17.6.2015
Interval měření 6:00-6:00

62,6 dB

den – LAeq, 16h

55,1 dB

noc – LAeq, 8 h

Intenzity dopravy: Čuprova

DruhOANANSBUS
Den164623532352
Noc10432516
Σ175053782458

Intenzity dopravy: Spojovací

DruhOANANSBUS
Den19182737188218
Noc1221371139
Σ20403774199257

2. měření

Měření půl roku po zprovoznění.

Datum měření 8.-9.6.2016
Interval měření 8:00-8:00

63,1 dB

den – LAeq, 16 h

56,5 dB

noc – LAeq, 8 h

Intenzity dopravy: Čuprova

DruhOANANSBUS
Den241543044868
Noc18543205
Σ260083364873

Intenzity dopravy: Spojovací

DruhOANANSBUS
Den23927652206257
Noc1538481147
Σ25465700217304

Hodnocení: nehodnotitelná změna (den), nárůst (noc).

Nebyla překročena limitní hodnota dle vydaného časově omezeného povolení pro předmětnou komunikaci.

3. měření

Měření v roce 2017.

Datum měření 25.5.2017
Interval měření 0:00-24:00

64,2 dB

den – LAeq, 16 h

57,1 dB

noc – LAeq, 8 h

Intenzity dopravy: Čuprova

DruhOANANSBUS
Den3491469089142
Noc278355613
Σ3769774595155

Intenzity dopravy: Spojovací

DruhOANANSBUS
Den28339863213252
Noc1983572243
Σ30322920235295

Hodnocení: nárůst.

Nebyla překročena limitní hodnota dle vydaného časově omezeného povolení pro předmětnou komunikaci.

Metodika měření hluku.