Pátkova 2135/1

  1. Úvodní stránka
  2. chevron_right
  3. Dopady projektu
  4. chevron_right
  5. Hluk
  6. chevron_right
  7. Pátkova 2135/1

Při přípravě projektu byla místa měření zvolena po konzultaci s Hygienickou stanicí hlavního města Prahy. Měřicí místa byla vybírána s cílem získat výsledky, které umožní komplexní posouzení vlivu provozu Tunelového komplexu Blanka (TKB).

Pátkova 2135/1, Praha – Libeň

Měřicí místo bylo vytipováno z důvodu očekávaných změn v intenzitě dopravy po spuštění TKB do provozu.

Mikrofon upevněn na stativu ve výšce 54 m nad terénem v úrovni oken obytných místností v 19. NP, 2 m před fasádou, 225 m od osy nejbližšího jízdního pruhu ulice V Holešovičkách a 120 m od osy nejbližšího jízdního pruhu ulice Nová Povltavská.

Ulice V Holešovičkách je v profilu místa měření obousměrná se třemi jízdními pruhy v každém směru, které jsou odděleny středním pásem. Povrch komunikace tvoří asfalt.

Ulice Nová Povltavská je v profilu místa měření obousměrná se dvěma jízdními pruhy v každém směru, které jsou odděleny středním pásem. Povrch komunikace tvoří asfalt.

1. měření

Měření před uvedením stavby do provozu.

Datum měření 10.-11.6.2015
Interval měření 8:00-8:00

60,6 dB

den – LAeq, 16h

54,9 dB

noc – LAeq, 8 h

Intenzity dopravy: V Holešovičkách

DruhOANANSBUS
Den583661526209727
Noc597421717110
Σ643401743226837

Intenzity dopravy: rampa křižovatky

DruhOANANSBUS
Den80123503947
Noc5193029
Σ85313804156

Intenzity dopravy: Nová Povltavská

DruhOANANSBUS
Den1451947562239
Noc95638018
Σ1547551362257

2. měření

Měření půl roku po zprovoznění.

Datum měření 7.-8.6.2016
Interval měření 9:00-9:00

60,3 dB

den – LAeq, 16 h

54,9 dB

noc – LAeq, 8 h

Intenzity dopravy: V Holešovičkách

DruhOANANSBUS
Den784741458535852
Noc666817359133
Σ851421631594985

Intenzity dopravy: rampa křižovatky

DruhOANANSBUS
Den22014439126139
Noc1500432814
Σ23514482154153

Intenzity dopravy: Nová Povltavská

DruhOANANSBUS
Den59930963252486
Noc3762784039
Σ636921041292525

Hodnocení: nehodnotitelná změna.

Den: Hodnota hygienického limitu bude stanovena na základě porovnání výpočtů ekvivalentní hladiny akustického tlaku LAeq,T v roce 2000 a 2016.
Noc: Nebyla překročena limitní hodnota dle vydaného časově omezeného povolení pro předmětnou komunikaci.

3. měření

Měření v roce 2017.

Datum měření 3.-4.10.2017
Interval měření 19:00-19:00

62,1 dB

den – LAeq, 16 h

55,7 dB

noc – LAeq, 8 h

Intenzity dopravy: V Holešovičkách

DruhOANANSBUS
Den777302554293789
Noc655636551123
Σ842862919344912

Intenzity dopravy: rampa křižovatky

DruhOANANSBUS
Den25283101796128
Noc17311261818
Σ270141143114146

Intenzity dopravy: Nová Povltavská

DruhOANANSBUS
Den674612360258565
Noc41522192254
Σ716132579280619

Hodnocení: nárůst (den); nehodnotitelná změna (noc).

Den: Hodnota hygienického limitu, která byla stanovena na základě porovnání výpočtů ekvivalentní hladiny akustického tlaku LAeq,T v roce 2000 a 2016, nebyla překročena.
Noc: Nebyla překročena limitní hodnota dle vydaného časově omezeného povolení pro předmětnou komunikaci.

Metodika měření hluku.