Patočkova 1459/73

  1. Úvodní stránka
  2. chevron_right
  3. Dopady projektu
  4. chevron_right
  5. Hluk
  6. chevron_right
  7. Patočkova 1459/73

Při přípravě projektu byla místa měření zvolena po konzultaci s Hygienickou stanicí hlavního města Prahy. Měřicí místa byla vybírána s cílem získat výsledky, které umožní komplexní posouzení vlivu provozu Tunelového komplexu Blanka (TKB).

Patočkova 1459/73, Praha – Břevnov

Měřicí místo bylo vytipováno z důvodu očekávaných změn v intenzitě dopravy po spuštění TKB do provozu.

Mikrofon upevněn na stativu ve výšce 7,5 m nad terénem v úrovni oken obytných místností ve 3. NP, 2 m před fasádou, 8,2 m od osy nejbližšího jízdního pruhu ulice Patočkova.

Ulice Patočkova je v profilu místa měření obousměrná se dvěma jízdními pruhy v každém směru, které jsou odděleny středním zeleným pásem. Komunikace stoupá ve směru na Vypich. Povrch komunikace tvoří asfalt.

1. měření

Měření před uvedením stavby do provozu.

Datum měření 26.-27.5.2015
Interval měření 6:00-6:00

67,4 dB

den – LAeq, 16 h

61,6 dB

noc – LAeq, 8 h

Intenzity dopravy: Patočkova

DruhOANANSBUS
Den23292 862 220 783
Noc2002 130 47 102
Σ25294 992 267 885

2. měření

Měření půl roku po zprovoznění.

Datum měření 19.-20.5.2016
Interval měření 9:00-9:00

67,5 dB

den – LAeq, 16 h

62,2 dB

noc – LAeq, 8 h

Intenzity dopravy: Patočkova

DruhOANANSBUS
Den29615 1557 311 651
Noc2425 204 63 98
Σ32040 1761 374 749

Hodnocení: nehodnotitelná změna.

Nebyla překročena limitní hodnota dle vydaného časově omezeného povolení pro předmětnou komunikaci.

3. měření

Měření v roce 2017.

Datum měření 4.-5.4.2017
Interval měření 15:00-15:00

66,8 dB

den – LAeq, 16 h

61,9 dB

noc – LAeq, 8 h

Intenzity dopravy: Patočkova

DruhOANANSBUS
Den283261198251575
Noc271819663102
Σ310441394314677

Hodnocení: nehodnotitelná změna.

Nebyla překročena limitní hodnota dle vydaného časově omezeného povolení pro předmětnou komunikaci.

Metodika měření hluku.